Basic Safety Training w Polsce – gdzie ukończyć kurs? Co zawiera pakiet?

Zastanawiasz się jaki ośrodek oferuje szkolenia Basic Safety Training Standard w Polsce? Podstawowy pakiet GWO z zakresu bezpiecznego funkcjonowania w środowisku turbin wiatrowych jest powszechny, więc oferuje go wiele ośrodków na terenie całego kraju. Nieważne gdzie mieszkasz, bowiem możesz wybrać ośrodek w swoim regionie. Zacznij od BST!

Kurs oferuje wiele ośrodków, dlatego możesz go odbyć na dolnym śląsku, albo na pomorzu, czy w małopolsce. Bez względu na to, który wybierzesz, pamiętaj o certyfikacji GWO. To właśnie wpis do systemu GWO WINDA jest kluczowy, dlatego nie dać się oszukać i stawiać na sprawdzone placówki.

Pakiet Basic Safety Training w Polsce – z czego się składa?

First Aid – Pierwsza pomoc przedmedyczna

Celem modułu pierwszej pomocy BST jest zapewnienie, że:

Delegaci są w stanie wykazać, że rozumieją znaczenie udzielania pierwszej pomocy w bezpieczny sposób, zgodnie z wymogami prawnymi dotyczącymi ich położenia geograficznego i zgodnie z wytycznymi ILCOR, np. wytycznymi ERC i AHA.

Uczestnicy zajęć są w stanie zidentyfikować i wyjaśnić normalne funkcje, normalne oznaki i objawy poważnych i drobnych urazów. Są w stanie zidentyfikować choroby związanych z ludzkim ciałem.

Delegaci są w stanie zademonstrować zrozumienie i prawidłową kolejność zarządzania w nagłych wypadkach w środowisku turbin wiatrowych.

Uczestnicy zajęć są w stanie zademonstrować poprawne korzystanie z pierwszej pomocy ratunkowej za pomocą badania podstawowego “C” A-B-C, w tym korzystanie z automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED).

Delegaci są w stanie wykazać prawidłowe użycie sprzętu pierwszej pomocy w scenariuszu pierwszej pomocy.

Manual Handling – transport ręczny

Celem modułu transport ręczny BST jest zapewnienie, że:

Delegaci są w stanie wykazać, że rozumieją znaczenie wykonywania obowiązków służbowych w sposób bezpieczny i rzetelny, zgodnie z wymogami prawnymi dotyczącymi ich położenia geograficznego.

Uczestnicy zajęć są w stanie zidentyfikować te aspekty swoich zadań zawodowych, które mogłyby zwiększyć ryzyko wystąpienia urazów mięśni/szkieletu.

Delegaci są w stanie wykazać się zrozumieniem bezpiecznych praktyk w zakresie ręcznego przemieszczania, w tym prawidłowego obchodzenia się ze sprzętem.

Uczestnicy zajęć są w stanie zidentyfikować oznaki i objawy urazów związanych ze złymi technikami ręcznego przemieszczania i posiadają wiedzę na temat metod raportowania.

Delegaci są w stanie zademonstrować podejście do ręcznej obsługi w środowisku turbin wiatrowych.

Uczestnicy zajęć są w stanie zademonstrować techniki redukcji ryzyka związane z ręcznym przemieszczaniem.

Fire Awareness – Świadomość pożarowa, ochrona PPOŻ

Celem modułu świadomość pożarowa BST jest zapewnienie, że:

Delegaci są w stanie zademonstrować wiedzę na temat rozwoju i rozprzestrzeniania się ognia.

Delegaci są w stanie zademonstrować wiedzę na temat przyczyn pożarów w turbinach wiatrowych i związanych z tym zagrożeń.

Uczestnicy są w stanie zidentyfikować wszelkie oznaki pożaru w środowisku turbin wiatrowych.

Uczestnicy są w stanie zademonstrować wiedzę na temat planów awaryjnych w środowisku turbin wiatrowych, w tym procedur wykrywania dymu i ewakuacji awaryjnej.

Delegaci są w stanie zademonstrować prawidłowe działania w zakresie wykrywania pożaru, w tym prawidłowe działanie i gaszenie go za pomocą sprzętu gaśniczego w turbinach wiatrowych.

Sprawdź cenę kursów Basic Safety Training w Polsce

Working at Heights – praca na wysokościach

Celem modułu “Praca na wysokościach” BST jest zapewnienie, że:

Delegaci są w stanie wykazać się wiedzą na temat zagrożeń i ryzyka związanego z pracą na wysokościach. Zajęcia są charakterystyczne dla grupy roboczej.

Uczestnicy zajęć są w stanie wykazać się zrozumieniem obowiązujących przepisów krajowych dotyczących pracy na wysokościach.

Delegaci są w stanie wykazać prawidłową identyfikację sprzętu ochrony osobistej. W tym identyfikację europejskich/globalnych oznaczeń standardowych, np. uprzęży, kasków, lonży itp.

Uczestnicy zajęć są w stanie wykazać się wiedzą i umiejętnościami w zakresie prawidłowej kontroli, obsługi, przechowywania i zakładania odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej. Zaliczają się do niej np. uprzęże, urządzeń samozaciskowych i sprzętu do pozycjonowania oraz urządzeń pomocniczych.

Delegaci są w stanie zademonstrować prawidłowe użycie odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej. Zalicza sie do niej np. uprzęży, urządzeń samozaciskowych i sprzętu do ustanawiania pozycji roboczej. Obejmuje to poprawną identyfikację punktów kotwiczenia i prawidłowe zachowanie na drabinie.

Uczestnicy są w stanie zademonstrować prawidłowe stosowanie urządzeń ewakuacyjnych, w celu zwiększenia bezpieczeństwa.

Delegaci są w stanie zademonstrować, jak podejść do sytuacji ratowniczych w turbinach wiatrowych i efektywnie wykorzystywać sprzęt ratowniczy.

Sea survival – przetrwanie na morzu

Celem modułu przetrwania na morzu BST jest zapewnienie, że:

Delegaci są w stanie wykazać się wiedzą na temat zagrożeń i objawów związanych z hipotermią i utonięciem.

Uczestnicy zajęć są w stanie zademonstrować zrozumienie zalet i ograniczeń różnych środków ochrony osobistej (LSA), PPE i PFPE. Umieją opisać środki powszechnie stosowane na morzu w przemyśle energii wiatrowej i są w stanie odpowiednio je wykorzystać.

Delegaci są w stanie zademonstrować bezpieczny transfer ze statku do portu, statku do fundamentu wierzy i statku na statek.

Uczestnicy zajęć są w stanie zademonstrować wiedzę na temat procedur awaryjnych i procedur bezpieczeństwa na instalacjach, statkach i turbinach wiatrowych.

Delegaci są w stanie wykazać się wiedzą na temat SAR i GMDSS.

Uczestnicy zajęć są w stanie zademonstrować odzyskanie i udzielanie pierwszej pomocy “człowiekowi za burtą”.

Delegaci są w stanie zademonstrować ewakuację z “WTG” do wody, za pomocą urządzenia ewakuacyjnego (np. firmy Protecttion)

Uczestnicy zajęć są w stanie zademonstrować indywidualne i zbiorowe techniki przetrwania na morzu, więc są w stanie przetrwać w warunkach ekstremalnych.

Ukończ Basic Safety Training w Polsce

Postaw na sprawdzone szkolenia Basic Safety Training w Polsce, bowiem tylko one gwarantują pewny start w zawodzie. Z pewnością masz wątpliwości, więc nie wahaj się z nami kontaktować. Chętnie damy ważne informacje, ponieważ wiemy jak ważne jest wytłumaczenie ochotnikom zasad przystąpienia do kursu. Znamy branże wiatrową, dlatego pomożemy wystartować. Zacznij pracę jako technik turbin wiatrowych, ponieważ to zawód perspektywiczny i przyszłościowy. Global Wind Organisation to pełny pakiet szkoleń, więc warto zobaczyć inne nasze oferty. Kurs Basic Safety Training to kurs z dwuletnim terminem ważności, dlatego należy go odnawiać po wygaśnięciu.