Energetyka wiatrowa – jakie zmiany przyniesie?

Mało która gałąź przemysłu pnie się tak w górę, jak energetyka wiatrowa. Aspektów zmian związanych z budową siłowni wiatrowych jest wiele, począwszy od tych wizualnych, aż po finansowe. Wszystkie będą one miały wpływ na nasze życie i ukształtują przyszłość w najbliższych latach. Podobnie jak w dobrze rozwiniętych krajach Europy i Azji, która jest obecnie terenem ekspansji liderów branży offshore.

Plany na pozyskiwanie energii z wiatru są zakrojone na szeroką skalę, a polskie farmy wiatrowe powstaną zarówno na morzu, jak i na lądzie. To reakcja na zapóźnienie względem reszty świata. Jaki wpływ na nasze funkcjonowanie będą miały wiatraki i co za sobą niesie inwestycja w OZE?

Jak energetyka wiatrowa wpłynie na nasz krajobraz?

Energetyka wiatrowa w Polsce to prognoza dynamicznego rozwoju. Wszystko to odciśnie się na naszym krajobrazie, a same zmiany obejmą strukturę i funkcjonowanie procesów przyrodniczych i kulturowych. Niestety większość obszarów planowanych pod budowę farm, to tereny o wysokich walorach krajobrazowych. Wiąże się to z tym, że wiatraki wymagają dogodnych warunków wietrznych, które towarzyszą terenom odwiedzanym przez turystów. Dotyczy to zarówno terenów górzystych, jak i morskich. Miejmy nadzieję, że lokalni działacze znajdą konsensus dla energetyki i turystyki, ponieważ wartości te da się pogodzić.

Nie ulega jednak wątpliwości, że turbiny wiatrowe będą wpisane na stałe w naszą świadomość, lada dzień staną się stałym elementem polskiego krajobrazu.

Co na to gospodarka?

Dzięki elektrowniom wiatrowym wzbogaciło się wiele rodzimych miejscowości. Współpraca z wykonawcami przynosi korzyści, a inwestycja zwraca się z nadwyżką. Mimo wszystko polityka polskiej energetyki wiatrowej nie sprzyja podobnym działaniom i na razie stanowią one wyjątki od reguły. O pożytku płynącym z instalacji turbin świadczy choćby zainteresowanie dobrze prosperujących państw na całym świecie. Ich istnienie jest równoznaczne z powstaniem nowych miejsc pracy.

Przemysł onshore i offshore

Całe rzędy turbin wiatrowych będą rozpościerać się na naszym horyzoncie. Jako że tendencja zmierza do budowania morskich farm wiatrowych, wiatraki zobaczymy raczej, płynąc łódką, niż jadąc autem. Inwestorzy otwarcie zaznaczają, że morska energetyka wiatrowa jest bardziej opłacalna niż lądowa. Poza tym eliminuje problem protestów lokalnej społeczności, która zamieszkuje osiedla w pobliżu farm.

Elektrownie usytuowane na lądzie zawsze budziły skrajne emocje. W Polsce ich budowę ogranicza ustawa 10H, czyli ustawa odległościowa, o której szerzej przeczytasz tutaj. Energetyka offshore jest perspektywiczna także ze względu malejące koszty instalacji infrastruktury oraz coraz lepszego łańcucha dostaw. Wzrost zanotowały także inwestycje w morskie farmy wiatrowe – tutaj największy wkład mają Niemcy, Brytyjczycy oraz Chińczycy. Plany na zagospodarowanie wód mają okazać się długotrwałym rozwojem i stałym źródłem dochodu.

Energetyka wiatrowa, a przyroda

Wokół tej gałęzi przemysłu narosło już wiele mitów. W istocie wpływa ona korzystnie na atmosferę i ogranicza zużycie dwutlenku węgla, więc nie generuje szkodliwych substancji. Pozwala także ograniczyć zużycie wyczerpywalnych źródeł energii, do których należy np. węgiel. Ciemna strona użytkowania wiatraków to negatywny wpływ na siedliska zwierząt, a szczególnie na ptaki i nietoperze. Wiele z nich ginie wpadając na łopaty turbin. To duża wada tych budowli, choć inżynierowie wciąż wprowadzają nowe rozwiązania ratujące naszych małych przyjaciół.

Reasumując, energetyka wiatrowa będzie oddziaływać na każdego i zmieni nasze dotychczasowe postrzeganie energii. Czy będzie to zmiana na lepsze? Wiele wskazuje, że tak.

Instruktor GWO – Program szkolenia Train The Trainer

Marzysz o pracy jako instruktor GWO? Program Train The Trainer umożliwi Ci wejście do świata odnawialnych źródeł energii, ponieważ pozwoli prowadzić zajęcia w ośrodkach szkoleniowych. Kurs skierowany jest do doświadczonych techników, którzy pragną rozpocząć działalność trenerską jako ich wiodący element życia zawodowego i zarobkowego.

Naucz się jak uczyć innych. Praca instruktora GWO daje pewną posadę, pozwala na kontakt z ciekawymi z ludźmi i stabilne zatrudnienie. To niezwykle ważne, ponieważ zawód trenera stanowi drogę samorozwoju. W tej profesji odnajdą się osoby kontaktowe, bowiem cenione są tu umiejętności miękkie. Podobnie cenna jest kompetencja językowa, więc praca będzie dla Ciebie łatwiejsza jeśli władasz biegle językiem angielskim i innym językiem obcym. Jeśli poza doświadczeniem czujesz się urodzonym mówcą, sprawdź się w branży wiatrowej. Kurs Train The Trainer, podobnie jak inne szkolenia GWO, to szkolenie dla techników turbin wiatrowych z odpowiednim zapleczem. W przeciwieńwie do innych kursów, program ten skupia się jednak na umiejętnościach edukacyjnych. Wyzwanie czeka, więc, czy jesteś gotowy zacząć?

Instruktor GWO – co zawiera kurs Train The Trainer?

Kurs nastawiony jest na pracę nad dopracowaniem i ugruntowaniem najważniejszych elementów, ponieważ decydują one o funkcjonowaniu na rynku szkoleniowym i budowaniu własnej przewagi na tle innych trenerów. To właśnie dotarcie z wiedzą do delegatów stanowi trzon programu, dlatego GWO Train the Trainer skupia się na dydaktyce.

Poszczególne obszary szkolenia skupiają się na dwóch głównych interakcjach:

 1. Ja i delegaci
 • Doświadczanie procesu grupowego oraz różnych stylów zachowań,
 • Wzmocnienie kompetencji jako trener – trudne sytuacje w grupie,
 • Rozpoznanie własnego unikalnego stylu komunikacji z grupą i ugruntowanie tych cech, które wpływają na
 • pozytywny feedback,
 • Feedback i rekomendacje od grupy w obszarze mocnych stron typowych dla instruktora.
 1. Ja i pracodawcy
 • Praca nad produktem szkoleniowym i sukcesywne doskonalenie go, by spełniał oczekiwania klienta i realizował jego potrzeby,
 • Etyka relacji z pracodawcą,
 • Omówienie problemów okopywania się firm we własnych procedurach,
 • Problemy w ewolucji materiałów dydaktycznych,
 • Tworzenie materiałów prezentacyjnych,
 • Kreowanie atrakcyjnych i użytecznych pomocy do realizacji szkolenia,
 • Testowanie nowych rozwiązań,
 • Ewaluacje.

Zacznij szkolenie w Polsce, ponieważ już niedługo Train The Trainer rusza we Wrocławiu. Napisz do Global Wind Consulting i dowiedz się więcej!

ZOBACZ INNE OFERTY SZKOLEŃ

Basic Safety Training w Polsce – gdzie ukończyć kurs? Co zawiera pakiet?

Zastanawiasz się jaki ośrodek oferuje szkolenia Basic Safety Training Standard w Polsce? Podstawowy pakiet GWO z zakresu bezpiecznego funkcjonowania w środowisku turbin wiatrowych jest powszechny, więc oferuje go wiele ośrodków na terenie całego kraju. Nieważne gdzie mieszkasz, bowiem możesz wybrać ośrodek w swoim regionie. Zacznij od BST!

Kurs oferuje wiele ośrodków, dlatego możesz go odbyć na dolnym śląsku, albo na pomorzu, czy w małopolsce. Bez względu na to, który wybierzesz, pamiętaj o certyfikacji GWO. To właśnie wpis do systemu GWO WINDA jest kluczowy, dlatego nie dać się oszukać i stawiać na sprawdzone placówki.

Pakiet Basic Safety Training w Polsce – z czego się składa?

First Aid – Pierwsza pomoc przedmedyczna

Celem modułu pierwszej pomocy BST jest zapewnienie, że:

Delegaci są w stanie wykazać, że rozumieją znaczenie udzielania pierwszej pomocy w bezpieczny sposób, zgodnie z wymogami prawnymi dotyczącymi ich położenia geograficznego i zgodnie z wytycznymi ILCOR, np. wytycznymi ERC i AHA.

Uczestnicy zajęć są w stanie zidentyfikować i wyjaśnić normalne funkcje, normalne oznaki i objawy poważnych i drobnych urazów. Są w stanie zidentyfikować choroby związanych z ludzkim ciałem.

Delegaci są w stanie zademonstrować zrozumienie i prawidłową kolejność zarządzania w nagłych wypadkach w środowisku turbin wiatrowych.

Uczestnicy zajęć są w stanie zademonstrować poprawne korzystanie z pierwszej pomocy ratunkowej za pomocą badania podstawowego “C” A-B-C, w tym korzystanie z automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED).

Delegaci są w stanie wykazać prawidłowe użycie sprzętu pierwszej pomocy w scenariuszu pierwszej pomocy.

Manual Handling – transport ręczny

Celem modułu transport ręczny BST jest zapewnienie, że:

Delegaci są w stanie wykazać, że rozumieją znaczenie wykonywania obowiązków służbowych w sposób bezpieczny i rzetelny, zgodnie z wymogami prawnymi dotyczącymi ich położenia geograficznego.

Uczestnicy zajęć są w stanie zidentyfikować te aspekty swoich zadań zawodowych, które mogłyby zwiększyć ryzyko wystąpienia urazów mięśni/szkieletu.

Delegaci są w stanie wykazać się zrozumieniem bezpiecznych praktyk w zakresie ręcznego przemieszczania, w tym prawidłowego obchodzenia się ze sprzętem.

Uczestnicy zajęć są w stanie zidentyfikować oznaki i objawy urazów związanych ze złymi technikami ręcznego przemieszczania i posiadają wiedzę na temat metod raportowania.

Delegaci są w stanie zademonstrować podejście do ręcznej obsługi w środowisku turbin wiatrowych.

Uczestnicy zajęć są w stanie zademonstrować techniki redukcji ryzyka związane z ręcznym przemieszczaniem.

Fire Awareness – Świadomość pożarowa, ochrona PPOŻ

Celem modułu świadomość pożarowa BST jest zapewnienie, że:

Delegaci są w stanie zademonstrować wiedzę na temat rozwoju i rozprzestrzeniania się ognia.

Delegaci są w stanie zademonstrować wiedzę na temat przyczyn pożarów w turbinach wiatrowych i związanych z tym zagrożeń.

Uczestnicy są w stanie zidentyfikować wszelkie oznaki pożaru w środowisku turbin wiatrowych.

Uczestnicy są w stanie zademonstrować wiedzę na temat planów awaryjnych w środowisku turbin wiatrowych, w tym procedur wykrywania dymu i ewakuacji awaryjnej.

Delegaci są w stanie zademonstrować prawidłowe działania w zakresie wykrywania pożaru, w tym prawidłowe działanie i gaszenie go za pomocą sprzętu gaśniczego w turbinach wiatrowych.

Sprawdź cenę kursów Basic Safety Training w Polsce

Working at Heights – praca na wysokościach

Celem modułu “Praca na wysokościach” BST jest zapewnienie, że:

Delegaci są w stanie wykazać się wiedzą na temat zagrożeń i ryzyka związanego z pracą na wysokościach. Zajęcia są charakterystyczne dla grupy roboczej.

Uczestnicy zajęć są w stanie wykazać się zrozumieniem obowiązujących przepisów krajowych dotyczących pracy na wysokościach.

Delegaci są w stanie wykazać prawidłową identyfikację sprzętu ochrony osobistej. W tym identyfikację europejskich/globalnych oznaczeń standardowych, np. uprzęży, kasków, lonży itp.

Uczestnicy zajęć są w stanie wykazać się wiedzą i umiejętnościami w zakresie prawidłowej kontroli, obsługi, przechowywania i zakładania odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej. Zaliczają się do niej np. uprzęże, urządzeń samozaciskowych i sprzętu do pozycjonowania oraz urządzeń pomocniczych.

Delegaci są w stanie zademonstrować prawidłowe użycie odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej. Zalicza sie do niej np. uprzęży, urządzeń samozaciskowych i sprzętu do ustanawiania pozycji roboczej. Obejmuje to poprawną identyfikację punktów kotwiczenia i prawidłowe zachowanie na drabinie.

Uczestnicy są w stanie zademonstrować prawidłowe stosowanie urządzeń ewakuacyjnych, w celu zwiększenia bezpieczeństwa.

Delegaci są w stanie zademonstrować, jak podejść do sytuacji ratowniczych w turbinach wiatrowych i efektywnie wykorzystywać sprzęt ratowniczy.

Sea survival – przetrwanie na morzu

Celem modułu przetrwania na morzu BST jest zapewnienie, że:

Delegaci są w stanie wykazać się wiedzą na temat zagrożeń i objawów związanych z hipotermią i utonięciem.

Uczestnicy zajęć są w stanie zademonstrować zrozumienie zalet i ograniczeń różnych środków ochrony osobistej (LSA), PPE i PFPE. Umieją opisać środki powszechnie stosowane na morzu w przemyśle energii wiatrowej i są w stanie odpowiednio je wykorzystać.

Delegaci są w stanie zademonstrować bezpieczny transfer ze statku do portu, statku do fundamentu wierzy i statku na statek.

Uczestnicy zajęć są w stanie zademonstrować wiedzę na temat procedur awaryjnych i procedur bezpieczeństwa na instalacjach, statkach i turbinach wiatrowych.

Delegaci są w stanie wykazać się wiedzą na temat SAR i GMDSS.

Uczestnicy zajęć są w stanie zademonstrować odzyskanie i udzielanie pierwszej pomocy “człowiekowi za burtą”.

Delegaci są w stanie zademonstrować ewakuację z “WTG” do wody, za pomocą urządzenia ewakuacyjnego (np. firmy Protecttion)

Uczestnicy zajęć są w stanie zademonstrować indywidualne i zbiorowe techniki przetrwania na morzu, więc są w stanie przetrwać w warunkach ekstremalnych.

Ukończ Basic Safety Training w Polsce

Postaw na sprawdzone szkolenia Basic Safety Training w Polsce, bowiem tylko one gwarantują pewny start w zawodzie. Z pewnością masz wątpliwości, więc nie wahaj się z nami kontaktować. Chętnie damy ważne informacje, ponieważ wiemy jak ważne jest wytłumaczenie ochotnikom zasad przystąpienia do kursu. Znamy branże wiatrową, dlatego pomożemy wystartować. Zacznij pracę jako technik turbin wiatrowych, ponieważ to zawód perspektywiczny i przyszłościowy. Global Wind Organisation to pełny pakiet szkoleń, więc warto zobaczyć inne nasze oferty. Kurs Basic Safety Training to kurs z dwuletnim terminem ważności, dlatego należy go odnawiać po wygaśnięciu.

Blade Repair Wrocław – ukończ kurs GWO w Polsce

Moduł GWO Blade Repair Wrocław przyciąga coraz więcej osób, więc dołącz do śmiałków i zostań technikiem turbin wiatrowych. Postaw na pewne jutro, ponieważ serwisant to zawód z przyszłością. Nauka jest ważna, więc dołącz do delegatów, którzy biorą udział w zajęciach w sali wykładowej i warsztacie. Naucz się dokonywać naprawy łopat turbiny wiatrowej, podobnie jak setki techników na świecie. Uzyskaj certyfikację, ponieważ pozwoli Ci ona na podjęcie pracy w zawodzie!

Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych techników rośnie, a wręcz nigdy nie było tak wysokie. Rynek OZE jest chłonny, więc warto wykorzystać okazję i zasilić go, zanim nie będzie przesycony. Dowiedz się jak ukończyć szkolenie naprawy łopat turbin wiatrowych Blade Repair. Sprawdź co, jak i gdzie!

Blade Repair we Wrocławiu

Stolica Dolnego Śląska zaprasza do ośrodka szkoleniowego na kurs Blade Repair. Od teraz nie musisz wyjeżdzać za granicę, by ukończyć szkolenie. Firma Global Wind Consulting organizuje poza nim wiele innych kursów.

Przemysł energii wiatrowej stale się rozwija, więc technicy naprawy łopat turbin pracują na rynkach całego świata. Są w zasadzie wszędzie tam gdzie się buduje parki wiatrowe, dlatego OZE to branża globalna.

Ilość instalacji na całym świecie nieuchronnie zbliża się do miliona wiatraków a to oznacza 3 miliony łopat wiatraków do inspekcji i periodycznych napraw przez okres swojego życia.

Podczas blisko dwutygodniowego kursu nauczysz się umiejętności potrzebnych do rozpoczęcia pracy w branży od doświadczonych instruktorów i inżynierów z zespołu serwisowania łopat GLOBAL WIND CONSULTING.

Co obejmuje kurs techniczny dotyczący łopat turbin wiatrowych?

Najpierw rozwiniesz podstawową wiedzę i umiejętności potrzebne do kontroli i naprawy uszkodzonych i zużytych łopat turbin – niezbędne dla wszystkich zainteresowanych konserwacją turbin wiatrowych.

Łączymy naukę w klasie z praktycznym szkoleniem.

Nauczysz się:

 • Budowy turbin wiatrowych
 • Kontrola łopat wirnika i napraw powierzchniowe
 • Klasyfikacja i zgłaszanie szkód
 • Przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Przegląd i praktyka metod naprawy łopat
 • Materiałów i narzędzi do napraw kompozytów
 • Zrozumienie chemicznych procesów utwardzania
 • Technologie klejenia i adhezji
 • Wprowadzenie do zaawansowanych metod naprawy

Dla kogo jest kurs Blade Repair Wrocław

Technicy dostępu linowego, pracujący w każdej branży, ponieważ poszukują możliwości wejścia w nową dziedzinę. Osoby, które chcą pracować jako technik naprawy łopat, GWO Blade Repair jest pożądane przy ubieganiu się o pracę w przemyśle. Kurs jest zaawansowany, więc jest przygotowany dla inżynierów zainteresowanych technikami konserwacji łopat i laminacją.

Wymagania Blade Repair Wrocław

Do rozpoczęcia blade repair wrocław nie są wymagane żadne wcześniejsze szkolenia formalne ani umiejętności techniczne. Wszystkie istotne informacje będą dostarczane w formie łatwych do prześledzenia prezentacji. Kurs nie jest uzależniony od konkretnej metody dostępu, ale musisz mieć pewność, że nie masz lęku wysokości, chyba że planuje pracować na produkcji.

Dodatkowo możesz otrzymać:

 • Szkolenie Actsafe Ascender
 • Szkolenie Epoxy Awareness wymagane do pracy w sektorze Duńskim

Actsafe to wyciągarka linowa z napędem, która znacznie skraca czas wspinania dla profesjonalistów w zakresie dostępu linowego. Dowiesz się, jak bezpiecznie pracować zarówno z akumulatorami, jak i z napędem benzynowym.

Czas trwania modułu naprawy łopat

Optymalny całkowity czas ukończenia modułu szkoleniowego w zakresie naprawy łopat szacuje się na 70 godzin. Czas całkowity oznacza wyłączeniem czasu spożywania posiłków i przerw, więc należy ten czas odliczyć.

Jeśli szkolenie to jest częścią programu o dłuższym czasie trwania, całkowity czas kontaktu dziennie nie może przekraczać 8 godzin, a całkowity dzień szkolenia nie może przekraczać 10 godzin.

Całkowity dzień szkolenia obejmuje czas wykładów i praktyk, więc i przerwy na posiłki oraz, w niektórych przypadkach, podróże pomiędzy ośrodkami szkoleniowymi. Organizator szkolenia może wybrać kolejność, w jakiej należy dostarczyć elementy tego modułu szkoleniowego do naprawy łopat, pod warunkiem, że kolejność ich dostarczenia umożliwia delegatowi bezpieczne wykonanie wszystkich powierzonych mu zadań i ćwiczeń oraz że spełnione są wszystkie cele edukacyjne. Sprawdź blade repair wroclaw!

Organizator szkolenia może zdecydować się na dostarczenie elementów szkolenia zgodnie z innymi harmonogramami, pod warunkiem, że całkowity czas trwania nie ulegnie skróceniu, a elementy praktyczne nie ulegną skróceniu. Elementy teoretyczne powinny być dostarczane podczas ćwiczeń praktycznych, o ile to możliwe.

Zakres ćwiczeń i omawiane rzeczy:

 • Karta charakterystyki,
 • Instrukcja pracy,
 • Ocena ryzyka,
 • Zabezpieczenie terenu,
 • Skażenie środowiska,
 • Segregacja odpadów,
 •  Ergonomia,
 • Lock out tag out,
 • Środki Ochrony Osobistej,
 • Maski i filtry,
 • Bezpieczeństwo chemiczne,
 • Kompozyty i budowa łopaty,
 • Materiały,
 • Narzędzia i wyposażenie,
 • Umiejętności podstawowe,
 • Podstawowa laminacja,
 • Sandwich panel,
 • Malowanie,
 • Inspekcja łopaty,
 • Kontrola instalacji odgromowej,
 • Szlifowanie,
 • Wykończeniówka, wygładzanie,
 • Naprawy laminatów,
 • Wypełnianie (filling),
 • Naprawy powierzchni,
 • Serwisowanie krawędzi spływu,
 • Naprawa krawędzi natarcia,
 • Reparacja poszczególnych warstw,
 • Naprawa lini klejenia.

Blade Repair to sprawdzony kurs, ponieważ jest akredytowany przez GWO. Jego zakres jest szeroki, więc pochłania on pełnych 9 dni. Podczas kursu odbywa się wykład i ćwiczenia, ponieważ kluczowe jest łączenie teorii z praktyką. Zobacz jak wystartować, bowiem pewne kwalifikacje dadzą Ci pracę w zawodzie. Dołącz do najlepszych, ponieważ tylko tak rozwiniesz się zawodowo. Szkolenie prowadzi najlepsza kadra, dlatego na zajęciach spotkasz techników turbin z wieloletnim stażem technicznym i dydaktycznym. Dajemy szanse na rozwój, dlatego warto nam zaufać. Z pewnością masz wiele wątpliwości, więc nie wahaj się z nami skontaktować. Możesz także uzyskać stosowne dofinansowanie na kurs, ponieważ pomagamy uczestnikom zajęć uzyskać środki finansowe na szkolenia.

SPRAWDŹ CENĘ I DOSTĘPNOŚĆ

Advanced Rescue Training Standard  Hub, Spinner & Inside Blade Rescue

Zaawansowane szkolenie ratunkowe Advanced Rescue Training pomoże zdobyć szersze kwalifikacje z zakresu pomocy osobie poszkodowanej. Grupą docelową kursu są technicy pracujący na farmach wiatrowych, którzy mają certyfikat z podstawowej pierwszej pomocy – First Aid. Szkolenie zawiera wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu pomocy w sytuacjach zagrożenia. Wiedza zdobyta na zajęciach warunkuje przetrwanie. Główną ideą kursu jest zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa.

Advance Rescue Training opisuje ryzyko związane z operacjami ratunkowymi. Szkolenie zapewni Tobie i kolegom kompetencje dające szansę na efektywną i udaną akcję ratunkowej. Część Hub, Spinner Inside Blade Rescue szkoli delegatów ewakuacji z wnętrza turbiny, z piasty oraz łopat. Szkolenie podnosi samodzielność ratowników i umożliwia skuteczny transport poszkodowanego, który nie może się ewakuować. Kurs jest szczególnie ważny dla techników Blade Repair – osób serwisujących łopaty turbiny wiatrowej.

Advanced Rescue Training to przede wszystkim ćwiczenia

Szkolenie składa się z częśći teoretycznej w sali wykładowej i części praktycznej opierają się na odgrywaniu scenariuszy. Ćwiczenia polegają na skutecznej akcji ratunkowej, aż do miejsca zbiórki i do czasu przybycia profesjonalnych służb ratowniczych. Moduły „Advanced Rescue Training” uczą podstawowych operacji ratowniczych w turbinach przy użyciu standardowych w branży urządzeń ratowniczych metod i technik ratowniczych. Wyższy standard zakłada także bezpieczeństwo w pracy na wyskokości – GWO Working at Height. Standard składa się z dwóch modułów głównych i jednej wersji ratowniczej każdego z nich.

POZNAJ SZCZEGÓŁY. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!

To jeden z modułów Advanced Rescue Training, na który możesz się zapisać. Poznaj inne szkolenia.

Hub, Spinner & Inside Blade Rescue

Celem nauczania w ramach modułu Advanced Rescue Training Hub Module jest zapewnienie umiejętności delegatów:

 • Ocena i określenie strategii ratowniczej (odpowiednia metoda ratownicza, technika, certyfikowany sprzęt i wymagany personel) dla różnych scenariuszy ratowniczych.
 • Ocena ryzyka i określenie strategii ewakuacji podczas akcji ratunkowej, pilnując jasnej i preferowanej drogi ewakuacji osoby poszkodowanej na zewnątrz lub wewnątrz wieży turbiny wiatrowej (WTG).

Po tej części Advanced Rescue Training delegat będzie potrafił:

 • Wyjaśnić i zademonstrować identyfikację i odpowiedni dobór certyfikowanych i strukturalnych punktów kotwiczenia, istotnych dla różnych scenariuszy ratunkowych.
 • Omówić pojęcie i zastosować kąt podnoszenia oraz współczynnik kąta i odchylenia.
 • Wyjaśnić i kontrolować wspólne ryzyko związane z niebezpiecznymi źródłami energii oraz wspólne zagrożenia obszarów zamkniętych w turbinach wiatrowych podczas wykonywania operacji ratowniczych.
 • Stosowanie metod i technik ratowniczych podczas wykonywania akcji ratowniczych zjazdowych i podnoszenia, z piasty turbiny wiatrowej z wykorzystaniem noszy ratowniczych i spineboardu, ręcznie obsługiwanego systemu ratownictwa opuszczania/podnoszenia dla ratownictwa na ograniczoną odległość (urządzenie ratownicze, system koła pasowego lub podobny) oraz innego odpowiedniego sprzętu ratowniczego.

Delegat będzie w stanie:

 • Założyć uprząż i inne środki ochrony indywidualnej (np. kask, okulary ochronne) na osobę poszkodowaną, w zamkniętej przestrzeni w turbinach wiatrowych.
 • Zapakować rannego na nosze ratownicze i deskę spineboardową w konfiguracji pionowej lub poziomej w celu umożliwienia bezpiecznego transportu, poprzez regularne kontrole, przy użyciu sprzętu ratowniczego, takiego jak kołnierz szyjny i unikanie opuszczania głowy osoby nieświadomej/uszkodzonej.
 • Wyraźnie komunikować się w potencjalnie stresującej sytuacji ratunkowej, zarówno jako koordynator zespołu ratowniczego, jak i członek zespołu.

Zakończenie

Kurs Advance Rescue Training, w przeciwieństwie do innych kursów polega na pomocy poszkodowanym. Jest skupiony na akcji ratowniczej, podczas gdy większość szkoleń daje wiedzę techniczną. Szkolenie pozwala pogłębiać wiedzę, a przede wszystkim działać zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Advance Rescue Training to nie tylko seria modułów, ale przede wszystkim praktyczna wiedza ratująca życie. To rzecz najważniejsza, dlatego godnym uwagi jest fakt, że szkolenia prowadzą osoby w tym zakresie. Jeśli jesteś technikiem zapisz się na kurs, ponieważ Twoje kwalifikacje wzrosną. Zadbaj o kompetencja, a przede wszystkim o bezpieczeństwo.

CENA I TERMIN SZKOLENIA ADVANCE RESCUE TRAINING. KLIKNIJ TUTAJ!

Advanced Rescue Training – Nacelle, Tower & Basement Rescue

Znasz szkolenie Advanced Rescue Training – Nacelle, Tower & Basement Rescue? Kurs zapewnia delegatom efektywną akcję ratunkową, podczas wypadków na turbinie wiatrowej. Szkolenie podnosi samodzielność ratowników i umożliwia skuteczny transport poszkodowanego, który nie może się ewakuować. Ćwiczenia uczą skutecznej akcji ratunkowej, aż do miejsca zbiórki i do czasu przybycia profesjonalnej służby ratowniczej.

Moduły „Advanced Rescue Training” uczą podstawowych operacji ratowniczych w turbinach wiatrowych. Praktyczna część kursu odbywa się przy użyciu standardowych w branży urządzeń ratowniczych, metod i technik ratowniczych. Zajęcia mają wyższy poziom zaawansowania, ponieważ odbywają się w wyższym standardzie niż GWO Working at Height – GWO Praca na wysokościach.

Standard składa się z dwóch modułów głównych i jednej wersji ratowniczej każdego z nich – poznaj szczegóły. To jeden z nich na który możesz się zapisać.

“Nacelle, Tower & Basement Rescue”

Cele edukacyjne modułu “Nacelle, Tower & Basement Rescue” zostały zaprojektowane w taki sposób, udowodnić, że umiejętności delegatów są wystarczające do:

 • Ocena ryzyka i określenia strategii ratowniczej (odpowiednia metoda ratownicza, technika, certyfikowany sprzęt i wymagany personel) dla różnych scenariuszy ratowniczych. Począwszy od gondoli, wieży lub piwnicy generatora turbin wiatrowych (WTG).
 • Oceny i określenia strategii ewakuacji podczas akcji ratowniczej, biorąc pod uwagę jasną i preferowaną trasę ewakuacji osoby rannej na zewnątrz lub wewnątrz wieży.

Wymagania kursu Advanced Rescue Training – Nacelle, Tower & Basement Rescue

Po kursie delegat będzie musiał:

 • Wyjaśnić i zademonstrować identyfikację i odpowiedni dobór certyfikowanych i strukturalnych punktów kotwiczenia, istotnych dla różnych scenariuszy ratunkowych.
 • Znać i zastosować pojęcie bezpiecznego kąta podnoszenia, współczynnika kąta i odchylenia.
 • Wyjaśnić krajowe i lokalne wymagania i/lub procedury dotyczące ratownictwa śmigłowcowego w turbinach wiatrowych. Zawiera się w tym przygotowanie osoby poszkodowanej, przygotowanie turbin wiatrowej, bezpieczeństwa na heli – padzie i bezpiecznego zachowania.
 • Opisać i kontrolować ryzyko związane z niekontrolowanymi źródłami energii jak latające obiekty, spadające obiekty oraz zagrożenia związane z przestrzeniami zamkniętymi podczas wykonywania operacji ratowniczych.
 • Stosowanie metod i technik ratowniczych przy wykonywaniu akcji ratowniczych podnoszenia i zjazdowych, z gondoli WTG, wieży i piwnicy, z wykorzystaniem noszy ratowniczych i spineboardu, ręcznego i napędzanego mechanicznie systemu opuszczania/podnoszenia (urządzenie ratownicze, system bloczków itp.).
 • Jak założyć uprząż i inne środki ochrony indywidualnej (np. kask, okulary ochronne) na osobę poszkodowaną, w zamkniętej przestrzeni.
 • Ulokować poszkodowanego na nosze ratownicze i deskę spineboardową. Zarówno w konfiguracji pionowej lub poziomej, umożliwiającej bezpieczny transport, podobnie jak przeprowadzanie regularnych kontroli. Odbywają się one przy użyciu sprzętu ratowniczego, takiego jak kołnierz szyjny i unikanie opuszczania głowy osoby nieświadomej/ poszkodowanej.
 • Wyraźnie komunikować się w potencjalnie stresującej sytuacji ratunkowej, zarówno jako koordynator zespołu ratowniczego, jak i członek zespołu.

Zakończenie

Kurs Advance Rescue Training, w przeciwieństwie do innych kursów polega na pomocy poszkodowanym. Jest skupiony na akcji ratowniczej, podczas gdy większość szkoleń daje wiedzę techniczną. Szkolenie pozwala pogłębiać wiedzę, a przede wszystkim działać zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Advance Rescue Training to nie tylko seria modułów, ale przede wszystkim praktyczna wiedza ratująca życie. To rzecz najważniejsza, dlatego godnym uwagi jest fakt, że szkolenia prowadzą osoby w tym zakresie. Jeśli jesteś technikiem zapisz się na kurs, ponieważ Twoje kwalifikacje wzrosną. Zadbaj o kompetencja, a przede wszystkim o bezpieczeństwo. Czytaj także.

CENA I TERMIN SZKOLENIA ADVANCE RESCUE TRAINING – NACELLE, TOWER & BASEMENT RESCUE. KLIKNIJ TUTAJ!